Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-11 14:35:39

EcoRub AB: Ecorub fortsätter att stärka organisationen

Ecorub rekryterar mer personal

Forsknings- och utvecklingsverksamheten vid EcoRub växer och för att möta upp behov av materialutveckling kommer EcoRub att behöva utöka antal resurser vid företagets laboratorium. I takt med ökat fokus på materialutveckling uppstår även behov av rekrytering inom försäljning och produktion. 

Rekrytering kommer att påbörjas snarast.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):

Ecorubs affärside är att leda utvecklingen och skapa värde i omvandling av återvunnet gummi- och plast till nya unika material. Den nya råvaran - TPRR - ger vitala förbättringar i prestanda på flertal områden vilket ger våra kunder ökad konkurrenskraft på väg mot en global cirkulär ekonomi.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EcoRub AB