Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-16 08:59:53

Jojka Communications AB: Omsättningen uppgår till 2385 ksek för november

Omsättningen för november månad 2019 blev 2385 ksek, att jämföras med 3356 ksek för november månad 2018.

Anledningen till minskningen består framförallt i två faktorer, dels har två spelbolag drastiskt minskat utskicken under 2019 jämfört med 2018, dels valde en e-handelskund att inte delta på Black Friday, en kund som förra året stod för 14% av omsättningen. Summerat står dessa bolag för nästan hela minskningen vilket gör att november månads utfall inte ska ses som en trend framåt utan just november månad isolerat. 

Det är mycket glädjande att bolagets strategiska omställning mot lönsamhet och marginal ger resultat. Under hösten har vi ökat de fasta intäkterna med 20% vilket är en stark trend som vi förväntar oss kommer öka. Höstens resultat ligger i linje med bolagets långsiktiga mål mot att bygga en stark ekonomisk grund av repetitiva fasta intäkter kombinerat med rörliga intäkter.

De nya tecknade avtalen kommer från både befintliga och nya kunder inom våra två fokus vertikaler som är e-handel och hotellbranschen. Nyckeln till affärerna kommer från den unika position vi skapat på marknaden genom att erbjuda en plattform som är anpassningsbar mot andra system och som kräver minimal insats vad gäller integration. Kunderna kan komma igång i stort sett direkt utan tekniskt support eller ytterligare investeringar. 

November månad har verkligen bevisat att vår attraktivitet som leverantör av plattformen ökar och att vi därmed är på rätt spår i att långsiktigt lyfta våra marginaler och konkurrera genom funktionalitet och inte pris.

Vi vill passa på att önska samtliga aktieägare och kunder en God Jul!

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Om Jojka; 

Jojka erbjuder en kommunikationsplattform som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Vår vision är att kunderna till ett företag som använder Jojka ska märka att de nås av anpassad och personifierad kommunikation. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på Spotlight och har runt 850 aktieägare.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Jojka Communications AB