Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-17 15:56:01

OptiMobile AB: Lars Olsson utsedd till tillförordnad vd i OptiMobile

Styrelsen i OptiMobile AB (”OptiMobile”) har utsett Lars Olsson till tillförordnad vd i OptiMobile med början den 1 januari 2020. Lars Olsson har varit anställd i många år och har innehaft ett antal olika roller i företaget.

Lars Olsson är civilingenjör från KTH och har varit anställd i bolaget i mer än 10 år. Lars har innehaft ett antal olika roller såsom senior utvecklare, projektledare och teknisk säljare.

OptiMobiles styrelseordförande, Gösta Bergman, kommer att fungera som rådgivare åt VD och kommer att gå in som aktivt arbetande styrelseordförande till dess en ny permanent VD tillträtt.

OptiMobiles styrelse har tidigare meddelat att en process för att rekrytera en ny permanent vd till bolaget pågår. Så fort denna externa rekryteringsprocess är slutförd kommer styrelsen att gå ut med mer information.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2019.


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa produkter som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB