Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-23 12:37:51

TiksPac AB: Ny organisation för TiksPac i Storbritannien

Styrelsen för TiksPac AB har idag beslutat att sälja dotterbolaget TiksPac UK LTD till Satio Associates LTD. Verksamheten i Storbritannien kommer från 2020 att drivas med ett franchiseliknande upplägg med hjälp av återförsäljare.

För att effektivisera och optimera verksamheten i Storbritannien säljs TiksPac UK till Satio Associates LTD. Vi bedömer att förutsättningarna för att lyckas på den brittiska marknaden är större för en lokal aktör. Verksamheten kommer att regleras genom ett licensavtal som styr användningen av vårt varumärke, TiksPac AB äger även fortsatt varumärket.

Satio är ett brittiskt bolag som TiksPac anlitat de senaste åren som konsulter.  Vi vet att bolaget och de personer som kommer att arbeta med våra produkter kan marknaden, har ett stort engagemang och mycket kunskap om vårt koncept och våra produkter. Vi ser därför positivt på deras möjligheter att driva och expandera konceptet som återförsäljare i vårt namn.

Under 2020 kommer vi att testa och utvärdera det nya upplägget i Storbritannien. Vårt mål är att TiksPac ska expandera på den brittiska marknaden och att verksamheten ska ge koncernen ett positivt bidrag från och med 2021.

Om allt fungerar enligt den plan vi har kommer vi att arbeta vidare med målet att etablera oss på nya marknader med hjälp av licenstagare under kommande år.

 

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD

Tel. +46 (0)346 - 734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

 

Pelle Hjortblad, styrelsens ordförande

Tel. +46 (0) 701 810 110 eller e-post: pelle.hjortblad@moonlight.se

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga påsar som är kostnadsfria för användarna. Inom det ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras verksamheten av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Under de senaste åren har konceptet kompletterats med möjlighet att hyra stationer för hundpåsar, hyra eller köpa hundlatriner "TiksCan" och under hösten 2019 lanseras Skräpplockarstationer som kan köpas av alla som vill ha en renare närmiljö. Bolagets aktie är listad för handel på Spotlight Stock Market, för ytterligare information besök www.tikspac.com.

Denna information är sådan information som TiksPac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2019.

Läs mer hos Cision
Läs mer om TiksPac AB