Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-08 15:07:44

Josab Water Solutions AB: Uppdatering Joint Venture i Kina

Konverteringen av Josabs kinesiska dotterbolag till ett Joint Venture, vilket beslutades på en extra bolagsstämma 2 december 2019, pågår. Processen som leder till att bolaget får en ny s.k. business license beräknas nu, efter diverse frågeställningar från kinesiska myndigheter och kompletteringar från parterna, vara klar i mitten på januari 2020.

Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB, säger att, "det är givetvis skönt att den administrativa processen snart är klar, så att den juridiska enheten mellan parterna är på plats, men det har inte påverkar parternas övriga arbete för etableringen av Josabs produkter i Kina".

Stockholm den 8 januari 2020

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                    

VD, Koncernchef                                                                

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                                   

E-mail: johan.gillgren@josab.com

___________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab (Beijing) Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA

Läs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB