Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-22 16:16:21

Litium AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Litium AB

Vid extra bolagsstämma i Litium AB den 22 januari 2020 kl. 14.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm beslutades att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Beslutet innebär en emission av högst 200 000 teckningsoptioner som var och en medför rätt till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får optionerna enbart tecknas av Litium AB med rätt att överlåta teckningsoptionerna till VD och CFO i Litium AB.

Johan Rutgersson, styrelseordförande Litium AB
Tel: +46 708157200
Email: johan@dewell.se

 

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Litium AB