Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-24 09:10:55

Sjöstrand Coffee Int AB: Månadsrapport december 2019

Omsättningen för koncernen Sjöstrand Coffee Int AB var under december månad 2019 ca 523 000 SEK (Dec 2018, 365 000 SEK), en ökning med ca 43% mot samma period föregående år. Koncernens resultat uppgick under december månad 2019 till minus ca 180 000SEK. (Dec 2018 minus ca 222 000)

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

För mer information och frågor, vänligen kontakta: 

Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB 

Tfn: 08-6770071 

E-post: niklas@sjostrandcoffee.se  

Om Sjöstrand Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designar och utvecklar produkter inom segmentet kaffe med ett tydligt miljöfokus. 

www.sjostrandcoffee.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sjöstrand Coffee Int AB