Hem

Publicerat: 2022-05-02 09:17:07

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Medimi AB: GODA TRENDEN FORTSATT, NETTOOMSÄTTNING 0,4 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Medimi, inriktat på läkemedelshantering, redovisar en nettoomsättning på 0,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (0,2).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,9 miljoner kronor (-3,8).

Kassaflödet låg på -4,3 miljoner kronor (19,4), vilket var i linje med förväntan, enligt Medimi.

"Den goda trenden som startade i slutet av 2021 fortsatte under första kvartalet 2022. Även om försäljningen fortfarande är på en låg nivå är det glädjande att vi redan nu har sålt för nästan lika mycket som under hela första halvåret i fjol", kommenterar Medimi i delårsrapporten.

Medimi konstaterar att bolagets marknader sakta men säkert börjar återgå till det normala.

"Tack vare gradvis ökade aktiviteter på marknaden från oss och våra kommersiella partners växer vår kundbas kontinuerligt och vi har nu fler användare av Medimismart ute i kommunerna. Dessutom har vi en betydligt större pipeline med intresserade kunder som befinner sig i olika stadier av "säljtratten"", skriver Medimi.          
        

Läs mer om Medimi AB