Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-07 10:21:24

Exalt AB: Exalt AB (publ) möjliggör poströstning inför årsstämman 2020

Styrelsen i Exalt AB (publ) har belsutat att aktieägare i bolaget ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman den 28 maj 2020 genom att förhandsrösta per post.
 

Med anledning av den pågående smittspridningen av coronaviruset har styrelsen i Exalt beslutat att ge aktieägare möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att poströsta på förhand, enligt insamling av aktieägares röster genom poströstning 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas.

Formuläret med tillhörande instruktioner finns tillgängligt på  www.exalt.se/investorrelations.

Styrelsen
Exalt AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om Exalt AB