Hem

Publicerat: 2022-08-02 08:20:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Wicket Gaming AB: FÖRVÄRVAR WEGESRAND ENLIGT AVSIKTSAVTAL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Wicket Gaming har ingått ett avtal om att förvärva Wegesrand-koncernen, och därmed fullföljs den avsikt som Wicket offentliggjorde den 25 oktober 2021.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avsiktsförklaringen var villkorad av legal och finansiell due diligence, vilka nu är genomförda.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 4 miljoner euro på kassa- och skuldfri basis, motsvarande cirka 41,5 miljoner kronor. Av köpeskillingen ska 2,5 miljoner euro, motsvarande cirka 25,9 miljoner kronor, betalas med aktier i Wicket Gaming beräknad på den volymviktande genomsnittskursen på Spotlight Stock Market för de tio på varandra sammanhängande handelsdagarna före tillträdesdagen.

Av köpeskillingen ska 350.000 euro, motsvarande cirka 3,6 miljoner kronor, utbetalas på den andra årsdagen av tillträdesdagen och är villkorad av att bolaget inte har gjort gällande någon garantibrist.

Slutförandet av transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och förväntas ske i augusti/september 2022.          
        

Läs mer om Wicket Gaming AB