Publicerat: 2022-08-19 09:08:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Vadsbo SwitchTech Group AB: EBITDA-RESULTATET -0,4 MLN KR 2 KV (0,6)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-listade Vadsbo Switch Tech hade en nettoomsättning på 11,2 miljoner kronor under det andra kvartalet 2022 (10,6).

Ebitda-resultatet låg på -0,4 miljoner kronor (0,6). Nettoresultatet uppgick till -0,7 miljoner kronor (0,2). Ökade kostnader låg bakom det negativa resultatet.

"Vi har haft kostnadsökningar orsakade av den oroliga situationen i omvärlden, vilket påverkar vår lönsamhet. Ökade kostnader för transporter, komponentbrister och en försvagad valuta har lett till att vi tvingats till prisjusteringar, vars effekter vi bör se under kommande halvår, men det kan inte uteslutas att vår affär kan komma att påverkas ytterligare av omvärldssituationen", skriver vd Henrik Lönner i delårsrapporten.

Kassaflödet under kvartalet uppgick till 7,2 miljoner kronor (-1,8).          
        

Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB