Hem

Publicerat: 2022-08-23 09:27:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Ectin Research AB: RÖRELSERESULTATET BLEV -3,5 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cancerforskningsbolaget Ectin Research redovisar ett rörelseresultat om -3,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-2,3)).

Per aktie var resultatet -0:27 kronor (-0:47).

Bolaget hade ingen nettoomsättning under perioden (0).

Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 18,8 miljoner kronor (5,4).

"När vi sammanfattar det andra kvartalet för 2022 är det särskilt glädjande att alla regulatoriska tillstånd erhållits för vår kombinerade fas 1/2-studie i Sverige. Klinikförberedande aktiviteter har varit vår viktigaste prioritering", skriver vd Anna Sjöblom-Hallén i delårsrapporten.

Under andra kvartalet meddelade bolaget även att det har kontrakterat prövningsställen i Sverige och i Danmark. Efter att SIV (Site initiation visit) genomförts kommer patientrekryteringen att inledas.

"Ectins verksamhet fortlöper enligt plan och vi bedömer att fas 1-studien ska vara klar under slutet av 2022, varefter följer analys av resultatet från fas I-studien", skriver vd.          
        

Läs mer om Ectin Research AB