Hem

Publicerat: 2022-09-07 08:11:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Ectin Research AB: GÖR FÖRETRÄDESEMISSION, SENARELAGD STUDIESTART

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cancerforskningsbolaget Ectin Research har beslutat om att genomföra en företrädesemission av B-aktier som högst kan tillföra bolaget cirka 24,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelse, grundare, ledning och utvalda befintliga ägare har ingått avtal om teckningsförbindelser motsvarande cirka 8,7 procent av det totala emissionsbeloppet.

Bolagets planer att tillgodogöra sig ytterligare finansiering genom tidigare utgivna teckningsoptioner eller avtalad lånefacilitet har på grund av rådande börsklimatet inte kunnat verkställas, skriver Ectin Research. Styrelsen för Ectin därför beslutat om en företrädesemission för att fullständigt finansiera genomförandet av fas 1-delen av den kliniska fas 1/2-studien.

Mot bakgrund av Ectin Researchs finansieringsbehov och den planerade emissionen har bolagets styrelse beslutat att senarelägga studiestarten av den kliniska fas 1/2-studien tills emissionskapital finns på plats. Förutsatt att emissionen genomförs enligt plan och tillför erforderligt kapital bedöms studien återupptas under december 2022.

I emissionen berättigar varje A- och B-aktie till en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av tre nya aktier i Ectin. Teckningskursen är 0:65 kronor per ny B-aktie.

Företrädesemission ska godkännas av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 10 oktober.          
        

Läs mer om Ectin Research AB