Hem

Publicerat: 2022-09-16 08:11:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om RhoVac AB: STÄLLER IN STÄMMA, FORTSÄTTER UTVÄRDERA MÖJLIGHETER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det Spotlight-noterade forskningsbolaget Rhovac ställer in den extra bolagsstämma som planerats till den 3 oktober.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Sedan negativa resultat från bolagets avgörande kliniska fas 2b-studie presenterades i maj 2022, har Rhovac som ett alternativ till en frivillig likvidation undersökt möjligheter till ett samgående med något annat bolag och parallellt analyserat resultatet från den kliniska studien mer i detalj.

"Möjligheten till samgående utvärderas fortfarande och styrelsen bedömer inte att frågan är utredd tillräckligt för att kunna ställa ett slutligt förslag till en extra bolagsstämma", skriver Rhovac i fredagens pressmeddelande.

För att ge bolaget mer tid att grundligt utvärdera alla möjligheter att driva verksamheten vidare i någon för aktieägarna attraktiv form, har styrelsen därför beslutat att ställa in den planerade extra bolagsstämman för att i stället kalla till extrastämma vid en senare tidpunkt. Styrelsen bedömer att en ny extrastämma kommer att kunna hållas under innevarande år.          
        

Läs mer om RhoVac AB