Hem

Publicerat: 2022-09-30 09:03:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Vadsbo SwitchTech Group AB: KÖPER BOLAG INOM LED-BELYSNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vadsbo Switchtech har förvärvat Ledlab, ett bolag verksamt inom belysningslösningar med led som omsätter cirka 14 miljoner kronor med ett beräknat rörelseresultat om cirka 1,2 miljoner kronor för 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet genomförs dels genom en riktad apportemission om 833.334 stycken aktier, och dels genom kontant betalning uppgående till 3 miljoner kronor. Teckningskursen för aktierna uppgår till 3:60 kronor per aktie. En resultatbaserad tilläggsköpeskilling ska betalas efter 2025 års bokslut, förutsatt att vissa uppsatta tillväxtmål är nådda. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 10 miljoner kronor.

Förvärvet konsolideras i räkenskaperna per den 1 oktober.          
        

Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB