Hem

Publicerat: 2022-10-07 16:06:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Ectin Research AB: STÄLLER IN PLANERAD FÖRETRÄDESEMISSION (NY)

(Tillägg: från fjärde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cancerforskningsbolaget Ectin Researchs styrelse har med anledning av rådande marknadsförhållanden beslutat att avbryta bolagets planerade och sedan tidigare kommunicerade företrädesemission.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den extra bolagsstämma som var planerad att hållas den 10 oktober ställs därmed också in.

Styrelsen gör bedömningen att det under rådande förhållanden är bättre för bolaget och aktieägarna att avbryta den kommunicerade företrädesemissionen och undersöka alternativa finansieringsmöjligheter, heter det i pressmeddelandet.

Den planerade företrädesemissionen var avsedd att primärt finansiera Ectin Researchs genomförande av den kliniska fas 1-delen av fas 1/2-studien av läkemedelskandidaten MFA-370 för behandling av metastaserad urotelial blåscancer.

"Bolagets ledning ser fram emot att åter kunna öka farten i utvecklingen av MFA-370 för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer så fort en långsiktig finansiering finns på plats", kommenterar vd Anna Sjöblom-Hallén.

Hon uppger att bolaget i dagsläget har en god finansiell situation, om än inte tillräckligt stark för att kunna inleda fas 1-delen av fas 1/2-studien som planerat.

"Ledningen och jag kommer nu att fokusera på de fortsatta förberedelserna av fas 1-delen samtidigt som vi stöttar arbetet med att skapa finansiellt utrymme för den fortsätta utvecklingen av detta viktiga läkemedel", skriver vd.          
        

Läs mer om Ectin Research AB