Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-08-04 14:10:01

Compare-IT Nordic AB: Årsredovisning Compare-IT Nordic AB 2019/2020

Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för räkenskapsåret 2019-05-01 - 2020-04-30.

För komplett årsredovisning samt revisionsberättelse se bifogad pdf-fil.

 

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2020.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB

Prenumeration