Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-08-07 08:50:26

24SevenOffice Scandinavia AB: 24SevenOffice blir delägare i och ingår samarbete med fintech banken Optin Bank

24SevenOffice ökar sin fintech-satsning genom att gå in på bankmarknaden och tar nästa steg på vägen mot att säkra helt digitala företagstjänster fullt ut integrerade i ekonomisystemen för sina kunder. 24SevenOffice får ett ägande om 9,9% i den norska fintechbanken Optin Bank ASA genom att investera 13,2 miljoner norska kronor i en riktad emission.  Samtidigt får 24SevenOffice option på att förvärva ytterligare 10% vid teckningsrätter i Optin Bank ASA och blir vid utnyttjande av denna option bankens största ägare.

24SevenOffice var tidiga med att erbjuda sina kunder en bankmodul integrerad i ekonomisystemet och var även tidiga med att erbjuda andra finansiella tjänster som fakturaköp och lån. Genom att bli ägare i Optin Bank tar 24SevenOffice nästa steg i utvecklingen av denna typ av tjänster och säkrar både enklare och billigare banktjänster och produkter åt sina 53 000 företagskunder. Ägandet och de kommersiella samarbetsavtalen parterna emellan kommer också att underlätta ytterligare integration av tjänster såsom betaltjänster under PSD2 och andra finansiella tjänster.

Ett eventuellt utnyttjande av optionen kan medföra att 24SevenOffice ger Optin Bank exklusiv rätt att marknadsföra enskilda banktjänster på 24SevenOffices plattform och i dess andra kommunikationskanaler. 24SevenOffice kan genom att utnyttja teckningsrätterna till att öka sin ägarandel i Optin Bank till 19,99%. 24SevenOffice Scandinavia AB blir därmed den största aktieägaren i Optin Bank. Banken kan även ändra namn till 24SevenBank vid utnyttjandet av optionen. Ett utnyttjande av optionen är villkorad av att Finanstilsynet i Norge godkänner att 24SevenOffice tar ett kvalificerat ägarintresse i Optin Bank.

Genom den utvidgade fintech-investeringen kommer 24SevenOffice att ta del av framtida intäkter relaterade till betaltjänster, vilket möjliggörs av PSD2-direktivet. Genom ägandet i och samarbetsavtalet med Optin Bank kan vi erbjuda våra kunder relevanta bankprodukter integrerade i lösningen, mer effektivt, billigare och snabbare.
 
I samarbete med bland annat Optin Bank kommer vi att erbjuda mer integrerade produkter som är nära kopplade till redovisning, fakturering och annan ERP-funktionalitet. Samarbetet kommer kontinuerligt att lansera förbättrade versioner av in- och utbetalning från bank, med avstämning och uppdaterat saldo på koncernnivå. Nya tjänster planeras också, såsom kortbetalning av fakturor och möjligheten att skjuta upp betalning av fakturor.

Optin Bank och 24SevenOffice är överens om att erbjuda våra kunder tillgång till fullständig bankfunktionalitet på vår plattform för att där ge dem alla relevanta banktjänster.

Ett betydande antal 24SevenOffice-kunder erlägger större avgifter och transaktionskostnader till sin bank än vad de betalar för ett komplett ERP-system för sin verksamhet. Till detta kommer räntekostnader och andra avgifter som uppgår till mångfaldigt mer. Vi tror därför att intäktspotentialen från fintech och finansiella intäkter på lång sikt kan vara större än mjukvaruintäkterna. Detta trots att vi vill att samarbetet ska resultera i en kundvänlig bank som pressar priserna i förhållande till traditionella banker.

Optin Bank har inte det tekniska arv som många traditionella banker har genom gamla och föråldrade system. Optin Banks plattform är perfekt för att lansera morgondagens fintech-tjänster som en integrerad del av 24SevenOffice.

Optin Bank har varit i dialog med sina största aktieägare, som är positiva till både det kommersiella samarbetet och investeringen i banken.
 
Om Optin Bank
Optin Bank är en fintech scale-up som erbjuder ett brett utbud av produkter, tjänster och betalningslösningar. Banken erbjuder en "end to end" -lösning för alla typer av betalningstransaktioner från betalning till inkasso. Bankens total assets er på MNOK 462 och låneportfölj uppgick till MNOK 147. Optin Bank var ved sista emission i december 2019, värderad till MNOK 239.

Optin Bank ASA fick en banklicens från Finanstilsynet den 8 september 2017. Optin Bank ASA ägs främst av norska investerare. Banken har kontor på Munkedamsveien 53B i Oslo.

Informationen i denna pressmeddelande är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 augusti 2020.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +46 70-023 63 03, str@24sevenoffice.com

24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar. Systemet används idag av 53 000 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. 24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom ERP i Norden. För mer information se www.24sevenoffice.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om 24SevenOffice Scandinavia AB

Utskick från Spotlight Group