Hem

Reports

Publicerat: 2020-08-28 08:30:00

Genesis IT AB: Delårsrapport januari - juni 2020

KVARTALET APRIL - JUNI 2020

 

  Mkr

  Moderbolaget   Koncernen
  Nettoomsättningen uppgick till   22,6 (22,5)   22,6 (22,5)
  Rörelseresultatet uppgick till   6,6 (4,6)   6,9 (4,9)
  Resultat efter skatt uppgick till   5,6 (3,8)   5,7 (4,0)
  Resultat per aktie uppgick till, kr   0,56 (0,38)   0,57 (0,40)
  Eget kapital per aktie uppgick till, kr   12,24 (11,08)   13,32 (11,80)
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

• Årsstämman, som hölls i Luleå 8 maj, beslutade om utdelning om 0,58 kr (0,54) per aktie, motsvarande totalt ca 5,8 Mkr.

• XL-BYGG centralt via Mestergruppen Sverige AB har tecknat nytt/förlängt avtal med Genesis IT. Det nya avtalet löper under perioden 2020-07-01 – 2024-12-31.

• SVT har tecknat ramavtal med Genesis IT samt gjort ett första avrop.

 

KOMMENTAR FRÅN VD

 Framtidstro

För det andra kvartalet rapporterar Genesis IT i princip oförändrad omsättning medan rörelseresultatet har förbättrats jämfört med motsvarande period 2019 och uppgick till 6.6 Mkr (4.6) under andra kvartalet och ackulumulerat till 13.5 Mkr (9.9) för årets första 6 månader, vilket också motsvarar en förbättrad rörelsemarginal jämfört med föregående period 2019.

Verksamhet

Kvartalets enskilt viktigaste händelse är naturligtvis avtalsförlängningen med XL-BYGG kedjan (Mestergruppen Sverige AB). Utan att gå in på specifika detaljer avseende avtalets ekonomiska ramar så ger det naturligtvis framtidstro till bolaget. Vi kommer fortsättningsvis att ha en mycket god bas att utgå ifrån när vi fortsätter utveckla både bolag, marknad och produkt.

När det kommer till produktutveckling så har vi under våren ytterligare vässat vår mobila kassalösning i kombination med ett antal andra funktioner som vi hoppas kunna presentera under hösten.

Vi har nu även slutfört införandet av iFenix hos vår majoritetsägare Stenvalls Trä på totalt fem anläggningar. Det är naturligtvis positivt att få leverera systemet till sågverksindustrin och vi ser fram emot att få utvärdera detta.

Vad gäller vårt marknadsarbete så har vi pga. den pågående pandemin tvingats till förändrade arbetssätt, fysiska möten med kunder har tyvärr inte gått att genomföra men i gengäld har vi med hjälp av teknik och ny kunskap kunnat arbeta fram en hållbar metod för att fortsatt presentera vårt bolag och vår produkt på ett smakfullt sätt trots gällande förutsättningar.

Hälsningar

Tommy Flink
VD, Genesis IT

 

För ytterligare information:
Anna Kinell, IR-ansvarig
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 311

 

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020.

 

Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Tel 010 27 27 200,

E-post info@genesis.seInternet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis IT:s egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB