Hem

Publicerat: 2022-11-07 12:47:09

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Ectin Research AB: VIDAREUTVECKLAR PRODUKTPORTFÖLJEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cancerforskningsbolaget Ectin Research har beslutat att inleda en serie prekliniska studier för att vidareutveckla produktportföljen. Bolaget ska ytterligare utvärdera läkemedelskandidaten MFA-370:s potential i flera cancerindikationer och potentiellt utöka patentportföljen med ytterligare patentansökningar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ectin meddelade i oktober att en planerad företrädesemission ställdes in till följd av rådande marknadsförhållanden. Ledningen för Ectin har nu utvecklat en plan för den fortsatta affärsutvecklingen för bolaget, en plan som styrelsen har antagit.

Ectin har sedan tidigare prekliniska resultat som visar att MFA-370 potentiellt kan nyttjas för behandling av celler från andra cancertyper än blåscancer, som bröst-, kolorektal- och prostatacancer.          
        

Läs mer om Ectin Research AB