Hem

Reports

Publicerat: 2020-08-31 14:17:38

Transferator AB: Halvårsrapport - Januari - Juni 2020

6 MÅNADER, JANUARI-JUNI

 • Koncernens omsättning uppgick till 19,7 (17,8) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3,2 Mkr (1,8) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -2,3 Mkr (-2,1).
 • Nettoresultatet blev -7,5 (-4,0) Mkr.
 • Orealiserade nedskrivningar på listade finansiella tillgångar uppgick till - 9 Mkr.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,59 kr (0,68).
 • Soliditeten uppgick till 61% (67)

3 MÅNADER, APRIL-JUNI

 • Koncernens omsättning uppgick till 11,9 (9,5) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1,9 Mkr (0,7) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -1,2 Mkr (-1,0).
 • Nettoresultatet blev 0,1 (-3,0) Mkr.

____________________________________________________________________________________________________________________

 • Koncernens omsättning uppgick till 19,7 Mkr för halvåret, en ökning med 1,9 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen förklaras av en större order tagen 2019 som levererades under perioden. I den underliggande försäljningen ses under april-juni viss försvagning pga Covid-19, då vissa kunder skjuter på beslut om investeringar.
 
 • EBITDA-resultatet uppgick till 3,2 (1,8) Mkr för halvåret och 1,9 (0,7) Mkr för kvartalet, vilket är klara förbättringar för båda perioderna jämfört med föregående år. Lägre operativa kostnader är anledningen till ökad EBITDA-resultat.

 
 • Nettoresultatet för halvåret uppgick till -7,5 (-4,0) Mkr och kan hänföras till orealiserade nedskrivningar på listade aktieinnehav om -9,0 Mkr varav huvuddelen togs under första kvartalet. Under andra kvartalet vände nettoresultatet till 0,1 (-3,0) Mkr såsom en följd av ett starkare underliggande EBITDA-resultat och begränsade nedskrivningar på finansiella tillgångar.

 
 • Styrelsen bedömer att effekterna av Covid-19 pandemin på företag och efterfrågan långsamt klingar av och om inte en ny omfattande smittspridning sker under hösten så kommer de flesta verksamheter återgå till normal operativ nivå under första halvan av 2021. Bolaget har inte gjort några förändringar i verksamheterna eller permitteringar med anledning av Covid-19.


För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB