Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-09-04 11:03:59

RhoVac AB: RhoVac rekryterar professor Georg Holländer till sitt vetenskapliga råd

RhoVac AB ("RhoVac") tillkännager idag, den 4 september 2020, att bolaget fortsätter stärka sitt vetenskapliga råd med en pediatrisk immunolog genom rekryteringen av professor Georg Holländer, Action Research professor och avdelningschef vid universitetet i Oxford, Storbritannien och professor i utvecklingsimmunologi, ETH, Zurich, Schweiz, och inom pediatrisk immunologi, Universitetet i Basel, Schweiz. Professor Holländer är också chef för Botnar Research Center for Child Health (BRCCH) i Basel, Schweiz.

Professor Georg Holländer, MD, PhD, ansluter sig till RhoVacs vetenskapliga råd med en gedigen erfarenhet av immunologi, då hans vetenskapliga fokus handlar om molekylär och cellulär kontroll av tymusutveckling och funktionalitet. Efter sina medicinska studier vid universitet i Basel fortsatte han sin postdoktorala forskning vid Harvard Medical School, Boston, USA och var biträdande professor innan han återvände till Schweiz. Han utnämndes sedan till professor i pediatrisk molekylär medicin 2003 vid universitet i Basel och hade flera akademiska positioner där, inklusive som forskningschef vid barnsjukhuset i Basel. 2010 utnämndes han till Action Research Professor i pediatrik vid universitetet i Oxford, Storbritannien, och 2020 till professor i utvecklingsimmunologi vid Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) i Zürich, Schweiz.

VD Anders Månsson kommenterar: "Vi är glada och stolta över att professor Holländer, som är en erkänd expert inom immunologi, vill ingå i vårt vetenskapliga råd. Med denna rekrytering, liksom tidigare rekryteringar av framstående expertis både inom preklinisk och klinisk verksamhet, kan vi nu konstatera att RhoVac har ett vetenskapligt team på plats som gör det möjligt för oss att med jämbördig kompetens möta potentiella partners för RV001-projektet."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information är sådan att RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades för publicering, genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, den 4 September 2020.

Om RhoVac AB

RhoVac® bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac® har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac® startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

.

Läs mer hos Cision
Läs mer om RhoVac AB

Prenumeration