Hem

Publicerat: 2022-11-10 09:33:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om PEPTONIC Medical AB: RÖRELSERESULTATET BLEV -7,8 MLN KR I 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Peptonical Medical, med fokus på kvinnohälsa, redovisar ett rörelseresultat på -7,8 miljoner kronor (-9,9) i det tredje kvartalet 2022.

Omsättningen låg på 12,4 miljoner kronor (7,2).

Enligt Peptonic var de viktigaste orsakerna till det förbättrade resultatet en fortsatt positiv försäljningsutveckling för bolagets vaginala självtester till partners i USA och Europa, samt arbetet med att fokusera Lunette till färre marknader.

Resultatet för det tredje kvartalet påverkades negativt av en reservering på 0,5 miljoner kronor för den företagsbot EBM yrkar mot Peptonic på grund av ett finansieringsupplägg 2019.          
        

Läs mer om PEPTONIC Medical AB