Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-09-15 08:40:31

Biofrigas Sweden AB: Budgetförslag för mer Biogas

Regeringen föreslår en förlängning av biogasstödet med 200 miljoner kronor i budgeten för 2021

I ett förslag om "Budgetåtgärder för att minska utsläppen från transporter" skriver regeringen att: "Biogas kan bidra till omställningen från ett fossilberoende till ett fossilfritt samhälle. För att öka produktionen av biodrivmedel och stärka producenternas konkurrenskraft föreslår regeringen att biogasstödet förlängs tillfälligt och att 200 miljoner kronor tillförs i budgeten för 2021 för detta ändamål. Regeringen har remitterat Biogasutredningens betänkande Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63) och avser att återkomma med förslag på området. Utredningen föreslår bland annat mål för svensk produktion av biogas och olika former av stöd för produktion av biogas."

- Ett förlängt biogasstöd är mycket positivt och viktigt för svenska biogasproducenter och för Biofrigas framtid, säger Biofrigas VD Jonas Stålhandske. Det visar på regeringens positiva inställning och vi på Biofrigas ser med stor tillförsikt fram emot att regeringens kommande förslag utifrån Biogasmarknadsutredningen ska innebära genomförande av föreslagna åtgärder.

För regeringens förslag se: www.regeringen.se/artiklar/2020/09/budgetatgarder-for-att-minska-utslappen-fran-transporter/

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838
 

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Biofrigas Sweden AB

Prenumeration