Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-09-16 16:43:40

Transferator AB: Flaggningsmeddelande

Transferator AB (Publ.) har fått kännedom om att en aktieägare, Guntis Brands, nått över tröskelnivån 25% av rösterna i Bolaget med ett innehav om 25,53% av rösterna i Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB