Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-09-23 12:15:41

OptiMobile AB: OptiMobile AB (publ) utser Lars Olsson till ny CTO

OptiMobile AB förstärker sin ledning genom att utse Lars Olsson till CTO med huvuduppgift att leda den strategiska utvecklingen av företagets mjukvaruplattform och applikationer.

Lars är civilingenjör från KTH och har mer än 15 års erfarenhet från mjukvaruutveckling och mer än 10 år på OptiMobile i olika roller. Lars var under 1:a halvåret tillförordnad VD och har under denna tid visat de kvalifikationer och det driv vi söker för att leda det fortsatta utvecklingsarbetet.

Lars kommer tillträda sin nya roll den 1:a oktober.

VD:n Erik Nilssons kommentarer:

"Det är med glädje vi kan förmedla att Lars har accepterat rollen som CTO. Detta är en ny position inom bolaget och vi är övertygade om att Lars är rätt person att leda den tekniska utvecklingen i rätt riktning."

För mer information, kontakta:

Erik Nilsson, VD
Mobil: +46 70-946 01 00
E-mail: erik.nilsson@optimobile.se
www.optimobile.se

OptiMobile AB (publ)
info@optimobile.se

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB

Prenumeration