Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-09-30 13:43:41

OptiMobile AB: Ny amorteringsplan avtalad med ALMI Företagspartner

För att på bäst möjliga sätt förbereda bolaget för effekterna av en fortsatt utdragen pandemi har OptiMobile AB ("OptiMobile") kommit överens med ALMI Företagspartner om en ny amorteringsplan avseende Bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till december 2021 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med start först 31 mars 2021. I och med den nya amorteringsplanen har Bolagets tidigare planerade amorteringar under Q3 och Q4 2020 om ca 770 TSEK flyttat fram.

OptiMobiles totala lån till ALMI Företagspartner uppgår till ca 1 530 TSEK exkl. ränta. I enlighet med det nya avtalet och den nya amorteringsplanen ska lånet amorteras under perioden fram till december 2021, med ca 385 TSEK per kvartal. Den första amorteringen ska ske den 31 mars 2021. 

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelsens ordförande
Telefon: +46 708 50 03 25
E-post: gosta.bergman@optimobile.se

www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020.

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB

Prenumeration