Hem

Publicerat: 2022-11-25 17:59:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Wicket Gaming AB: EBITDA-RESULTAT -3,5 MLN KR 3 KV (-2,1)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Wicket Gaming redovisar ett ebitda-resultat på -3,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022, jämfört med -2,1 miljoner kronor motsvarande period året innan.

Bolaget hade en nettoomsättning om 5.000 kronor i kvartalet, jämfört med noll kronor under motsvarande period i fjol.

Periodens kassaflöde uppgick till -8,4 miljoner kronor.

Den 5 oktober 2022 blev Wicket Gaming en koncern då förvärvet av den tyska edtech-koncernen Wegesrand slutfördes.

I sitt vd-ord konstaterar vd Eric De Basso att det ekonomiska utfallet under tredje kvartalet ligger i linje med bolagets förväntningar och att "den stora" förändringen sker under fjärde kvartalet när Wegesrand konsolideras.

"Wegesrand har sedan augusti månad levererat ordrar till ett värde om cirka 10 miljoner kronor och påvisar styrka genom sin stadiga tillväxt", skriver vd:n.          
        

Läs mer om Wicket Gaming AB