Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-21 11:00:29

Compare-IT Nordic AB: Compare-IT lanserar utökad funktionalitet för Smart Homeline

För användare som vill utöka funktionerna i sitt "Smart Homeline" system har Compare-IT nu tagit fram trådlösa produkter som kompletterar befintlig anläggning. Produkterna som lanseras är smarta pluggar för vägguttag, fönster- och dörrsensor, rörelsedetektor och en tillhörande Gateway. Alla produkter finns nu tillgängliga i den nylanserade webshopen www.smarthomeline.se/shop

Igor Miskovic, CTO Compare-IT, kommenterar:

"För att möta efterfrågan bland våra kunder som bekantat sig med fördelarna med vår "Smart Homeline" lanseras nu trådlösa produkter för utökad funktionalitet. Nu kan våra kunder på ett enkelt sätt komplettera befintlig anläggning med utökad möjlighet till styrning och övervakning av sitt hem. Vi kommer löpande att lansera ännu fler lösningar för att ytterligare stärka vårt smarta hem erbjudande."

 

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms                               Igor Miskovic

VD, Compare-IT Nordic AB                        CTO, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-19 06 30                              Telefon: 0706-97 68 37

E-post: kerstin@compare-it.se                   E-post: igor.miskovic@compare-it.se

 

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB

Prenumeration