Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-29 09:56:27

SelectImmune Pharma AB (publ): SelectImmune Pharma signerar avtal om en Fas II studie för infektionsbehandling

SelectImmune Pharma kan idag meddela att en andra kliniska studie kommer att omfatta patienter med återkommande akut cystit. Bolaget har tecknat avtal med en världsledande opinionsbildare inom området och studien kommer att genomföras i Tyskland. Studien syftar till att undersöka om behandling av akuta cystiter med en Interleukin1-receptor-blockare ger fullgod utläkning jämfört med konventionell antibiotikabehandling. Studier i djurmodell har visat att interleukin1 receptorblockare hämmar den inflammatoriska processen vid akut cystit, minskar symptomen och leder till sjunkande bakterienivåer; en effekt jämförbar med antibiotikabehandling.

Bakteriella infektioner drabbar stora delar av befolkningen och blir allt svårare att behandla på grund av ökande antibiotika-resistens. SelectImmune Pharma utvecklar immunterapier som kan komplettera eller ersätta antibiotika. Studier i djurmodeller har visat mycket lovande behandlingsresultat med minskade symptom och ökad bakterieavdödning. Som nyligen meddelats har en första klinisk studie visat tydliga positiva behandlingseffekter i en patientgrupp med kroniska smärtor från nedre urinvägarna.

Urinvägsinfektioner (UVI) är en av världens vanligaste infektionssjukdomar som drabbar ca 150 miljoner personer varje år. Behovet av alternativa behandlingar mot bakteriella infektioner är idag mycket stort liksom potentiella marknader.

’’SelectImmune Pharma har kompetensen att utveckla nya immunoterapier för denna stora patientgrupp’’ säger Gabriela Godaly, CMO, SelectImmune Pharma.

’’Våra internationella kontakter är av avgörande betydelse för att genomföra studier med hög kvalitet och nå ut till de kliniska användarna’’, säger Catharina Svanborg, styrelseordförande, SelectImmune Pharma.


Denna information är sådan som SelectImmune är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-29 09:56 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

 

Ann Gidner

VD SelectImmune Pharma AB

Tel:+46 768 171 414

E-post: ann.gidner@selectImmune.com

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immun-systemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)

Prenumeration