Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-04 12:00:00

SelectImmune Pharma AB (publ): SelectImmune Pharma AB publicerar Årsredovisning 2019/2020

Årsredovisningen för SelectImmune Pharma AB avseende verksamhetsåret 2019/2020 är nu publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.selectimmune.com, samt bifogad.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Ann Gidner

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 768 17 14 14

E-post: ann.gidner@selectImmune.com

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immun-systemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)

Prenumeration