Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-12 16:56:33

OptiMobile AB: OptiMobile AB (publ) gör slutleverans till Netmore AB

OptiMobile har idag utfört slutleverans till Netmore AB avseende framtagande av kommunikationstjänst baserad på OptiMobiles mjukvaruplattform.

Den tredje och sista delen av utvecklingsarbetet för Netmore AB har nu slutförts och tjänsten är levererad och redo för kommersiell lansering. Tjänsten kommer bland annat erbjuda rösttjänster över WiFi, 4G- och 5G-nät till Netmores kunder.


Informationen är sådan som OptiMobile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-12 16:56 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Nilsson, VD
Telefon: +46 70-946 01 00
E-post: erik.nilsson@optimobile.se
www.optimobile.se

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB

Prenumeration