Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-16 16:35:00

Star Vault AB: Star Vault byter marknadsplats till NGM Nordic SME

Star Vault AB ("Star Vault" eller "Bolaget"), vars B-aktie noterades på Spotlight Stock Market 2007 (tidigare Aktietorget), har ansökt och blivit godkänt för att byta marknadsplats till NGM Nordic SME. Bakgrunden till listbytet är att NGM bedöms tillhandahålla en mer ändamålsenlig handelsplattform för Bolagets aktie i kommande tillväxtfas.

Aktien kommer att avregistreras på Spotlight Stock Market efter handelsdagens slut den 27 november och noteras på NGM Nordic SME den 30 november 2020.

För aktieägare i Star Vault AB innebär detta ingen skillnad mot tidigare, aktien behåller samma kortnamn (STVA B) och samma ISIN-kod (SE0002149369). Aktieägare behöver således inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, styrelseledamot och VD
E-post: 
ir@starvault.se 
Hemsida: 
www.starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Star Vault AB

Prenumeration