Hem

Publicerat: 2023-01-09 15:56:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Everysport Group AB: STRATEGISK ÖVERYN EVERY PADEL KLAR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Everysports strategiska översyn, kopplat till koncernens padelbestånd inom affärsområdet Every Padel, är genomförd. Sammantaget har den strategiska översynen resulterat i en positiv nettoeffekt om totalt cirka 10 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2022 samt en beräknad total resultatförbättring om cirka 13 miljoner kronor under 2023 i jämförelse med helåret 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Den strategiska översynen har resulterat i en effektivisering av padelbeståndet inom Every Padel. Kvarvarande anläggningsbestånd om fem anläggningar är alla strategiskt gynnsamt positionerade på marknaden", skriver bolaget.

Optimeringen av anläggningsbeståndet inom Every Padel innebär en förändring från totalt nio till fem anläggningar, i tillägg har Everysport omförhandlat med fastighetsägare och avtalat om både hyres- och hyresskuldregleringar.          
        

Läs mer om Everysport Group AB