Publicerat: 2023-01-20 08:33:20

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Ortoma AB: RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -5,6 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ortoma, som utvecklar operationssystem för kirurgi, redovisar ett resultat efter finansiella poster som uppgick -5,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (-3,4).

Det framgår av delårsrapporten.

Resultatet per aktie uppgick till -0:28 kronor (-0:17) före utspädning.

Soliditeten för helåret uppgick till 75,5 procent (97,1).

"Under första kvartalet 2023 ser vi även fram emot

att genomföra listbyte till Nasdaq First North, givet godkännande av vår ansökan. Listbytet förstärker vår förmåga att attrahera en bredare investerarbas och långsiktiga utveckling som noterat bolag", kommenterar vd Linus Byström i rapporten.          
        

Läs mer om Ortoma AB