Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-10 14:33:13

Compare-IT Nordic AB: Bryter ny mark på hyresrättsmarknaden

Compare-IT ska leverera Smart Homeline till ett unikt bostadsprojekt på Brunnshög i Lund. Lansa Fastigheter och Wästbygg Projektutveckling har tecknat avtal om att uppföra fastigheten och Assemblin El ska utföra elinstallationen. Fastigheten omfattar 82 hyreslägenheter. Ordervärde uppgår till SEK 775 000.

Lägenheterna kommer att utrustas med Smart Homeline för ett framtidssäkrat smarta hem, där hyresgästen via en app bland annat kan släcka alla lampor och stänga av uttag även när man har lämnat lägenheten. Smart Homeline är också förprogrammerad med belysningsscenarios, som enkelt kan anpassas efter egna önskemål och utökas med fler funktioner och tjänster.

Kerstin Lindkvist Toms, VD Compare-IT kommenterar:

-"Det är en viktig milstolpe att Compare-IT nu ska leverera Smart Homeline till hyresrätter, vilka utgör den största marknaden gällande bostäder i Sverige. Det visar att Smart Homeline är en produkt som går att skala och leverera till alla typer av bostäder." 

  

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms

VD, Compare-IT Nordic AB                                      

Telefon: 0733-190 630                                                                          

E-post: kerstin@compare-it.se  

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se

Om Wästbygg

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som är verksamt på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Företagets vision är att förbättra människors livsmiljöer genom att utveckla och bygga hållbara, moderna och effektiva fastigheter. Koncernen omsätter SEK 4 miljarder och har 320 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Wästbygg projektutveckling ansvarar för hela kedjan från markförvärv, tillståndsprocess och ända fram till en färdig byggnad. För mer information se www.wastbygg.se

Om Lansa Fastigheter AB

Lansa Fastigheter är ett fastighetsbolag med långsiktig investeringshorisont. Lansa investerar i bostadsfastigheter på den svenska marknaden i regionstäder samt kransen till storstäderna. Investeringarna omfattar såväl färdiga förvaltningsfastigheter som nya bostadsprojekt. Lansa ägs av flera länsbolag inom Länsförsäkringsgruppen. För mer information se www.lansa.se

Om Assemblin El AB

Assemblin El AB är verksam inom elinstallationer och har totalt 2 750 anställda. Bolaget är ett aktiebolag, som varit aktivt sedan 1972.

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindkvist Toms försorg, för offentliggörande den 10 december 2020.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB