Hem

Reports

Publicerat: 2020-12-14 09:00:00

Compare-IT Nordic AB: Halvårsrapport augusti-oktober 2020

Bryter ny mark på hyresrättsmarknaden

Under perioden har fokus varit på att upparbeta relationer och få in projekt på hyresrättsmarknaden, vilket lett till ett genombrott efter periodens utgång. 

Resultatet har förbättrats trots minskad försäljning. EBITDA för halvåret har förbättrats med ca 25 % eller motsvarande 549 Tkr jämfört med samma period föregående år. På EBIT-nivå har resultatet förbättrats ca 19 % eller motsvarande 547 Tkr för halvåret jämfört med motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Leif Liljebrunn ökade sitt ägande ytterligare, från 880 010 aktier till 1 000 000 aktier, motsvarande drygt 5,7 % i bolaget. Leif är tidigare CEO på ZetaDisplay AB (publ).
 • Compare-IT flyttade till inspirerande techmiljö i Malmö och finns från och med den 24 augusti i nyrenoverade lokaler på Slagthuset i Malmö.
 • Under Compare-ITs årsstämma den 26 augusti valdes Leif Liljebrunn till ny ordförande i bolaget. Bolagets förra ordförande Jeanette Andersson kvarstår i styrelsen.
 • Smart Homeline uppmärksammades i pressen. Tidningen Elektrikern publicerade ett reportage om Smart Homeline i Riksbyggens projekt BRF Prostkvarnen i Jönköping. Se https://tidningenelektrikern.se/2020/08/27/compare-it-smarta-hem-for-alla/
 • Compare-IT lanserade trådlösa produkter som kompletterar befintlig anläggning för de användare som vill utöka funktionerna i sitt "Smart Homeline" system. Produkterna som lanseras är smarta pluggar för vägguttag, fönster- och därrsensor, rörelsedetektor och en tillhörande Gateway. Alla produkter finns nu tillgängliga i den nylanserade webshopen www.smarthomeline.se/shop

Väsentliga händelser under perioden

 • Under maj 2020 påbörjades inflyttning i Riksbyggens första smarta lägenhetsprojekt BRF Prostkvarnen i Jönköping.
 • Produkten Homeline genomgick en rebranding och Compare-IT introducerade Smart Homeline. Ny hemsida lanserades www.smarthomeline.se och Smart Homeline introducerades i sociala medier.
 • Heimstaden och Compare-IT Nordic AB tecknade ett leveransavtal avseende ett pilotprojekt. Det är Compare-IT:s första projekt med hyresrätter och utgör ett viktigt pilot- och utvärderingsprojekt inför framtida möjligheter, inte minst när det gäller att hitta affärsmodeller som lämpar sig för hyresrätter.
 • Alcadons norska dotterbolag Alcadon AS bekräftade att de kommer att återförsälja Smart Homeline.
 • Leif Liljebrunn, tidigare CEO på ZetaDisplay (publ), ökade sitt ägande till totalt 880 010 aktier motsvarande 5,1 % i bolaget. Han förvärvade aktier av Martin Strandqvist Holding AB och av Jimmy Björkman Holding AB.
 • Nuding Capital AB förvärvade ytterligare 114 014 aktier av Jimmy Björkman Holding. Efter förvärvet har Nudging Capital 2 334 730 aktier motsvarande 13,44 % av bolaget.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Compare-IT har anställt Henrik Jarl som ny vd för bolaget. Henrik har lång erfarenhet av transformation och digitalisering av verksamheter. Han har haft ledande befattningar inom bolag såsom Bonnier, Sony Mobile, Kronaby och nu senast som CMO på CDON där han också ingått i koncernledningen. Han tillträder sin roll som VD den 13:e januari och Kerstin Lindkvist Toms, som idag är bolagets VD, kommer även fortsättningsvis arbeta på bolaget men i en annan roll.
 • Compare-IT har fått en första beställning på produkter till Heimstadens pilotprojekt i en fastighet utanför Malmö.
 • Bolaget har kallat till och genomfört en extra bolagsstämma den 9 december 2020. Stämman beslutade enhälligt om att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets blivande verkställande direktör Henrik Jarl samt om emission av högst 800 000 teckningsoptioner. Stämman beslutade också om en ny bolagsordning innebärande ändring av styrelsens säte, ändring av verksamhet, ändring av kallelse till bolagstämma, samt ändring av räkenskapsår.
 • Compare-IT kommer att leverera Smart Homeline till ett lägenhetsprojekt med 82 stycken hyresrätter på Brunnshög i Lund. Lansa Fastigheter AB är beställare och fastigheten ska uppföras av Wästbygg Projektutveckling AB. Assemblin El AB har kontrakterats för elentreprenaden. Ordervärde 775 tkr.

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för offentliggörande den 14 december 2020.

För komplett halvårsrapport se pdf-fil

Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB

Prenumeration