Publicerat: 2023-03-09 19:24:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Wicket Gaming AB: FÖRETRÄDESEMISSION TECKNADES TILL 71%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Wicket Gamings företrädesemission av units tecknades till 70,7 procent och bolaget tillförs, kontant och genom kvittning, 33 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Av företrädesemissionen tecknades cirka 29,3 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 41,4 procent utan. Detta innebär att emissionsgarantier inte tas i anspråk.

Företrädesemissionen kommer att tillföra Wicket Gaming drygt 33 miljoner kronor, varav 26,6 miljoner kontant och 6,4 miljoner i form av kvittning av fordringar, före emissionskostnader.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 20 procent av det garanterade beloppet i form av aktier och teckningsoptioner till en avräkningskurs som motsvarar teckningskursen för units i företrädesemissionen.

Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 8,7 miljoner kronor.          
        

Läs mer om Wicket Gaming AB