Publicerat: 2023-05-05 22:57:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om CHOSA Oncology AB: RESULTAT PER AKTIE BLEV -0:037 KR 1 KV (-0:75)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Chosa Oncology redovisar ett resultat per aktie om -0:037 kronor, jämfört med -0:75 samma period i fjol.

Rörelseintäkterna uppgick till 0 kronor (0) och rörelseresultatet landade på -2,2 miljoner kronor (-17,3).

"Eftersom iCIP har lyckats visa på klinisk effekt genom fas 2b-resultaten, så har CHOSA uppnått en mycket viktig milstolpe, där många andra projekt tidigare har misslyckats", skriver bolagets vd Peter Buhl Jensen.

Vidare skriver vd:n att "CHOSA Oncology för nu dialoger med läkemedelsföretag som kan tros ha intresse av att förvärva iCIP™-programmet genom ett partnerskap eller direkt förvärv".          
        

Läs mer om CHOSA Oncology AB