Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-01 11:02:53

Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand Coffee Int AB offentliggör årsredovisningen för 2020

Sjöstrand Coffee Int AB offentliggör idag årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.sjostrandcoffee.com


Denna information är sådan som Sjöstrand Coffee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-01 11:03 CET.

Cecilia Hjertzell
VD och Koncernchef, Sjöstrand Coffee Int AB
cecilia.hjertzell@sjostrandcoffee.com
+46 733 83 33 89 

Sjöstrand Coffee Concept producerar och säljer kaffemaskiner och kaffekapslar till en rad marknader i Europa via detaljhandel, webshop och Amazon. Företaget innehar designpatent för den egenutvecklade kapselmaskinen. Sjöstrand Coffee Int AB är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sjöstrand Coffee Int AB

Prenumeration