Hem

Publicerat: 2023-05-23 08:03:27

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Ectin Research AB: RÖRELSERESULTAT -2,6 MLN KR 1 KV (-2,1)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cancerforskningsbolaget Ectin Research redovisar ett rörelseresultat om -2,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (-2,1).

Bolaget hade ingen omsättning under perioden.

Likvida medel uppgick till 11,7 miljoner kronor vid utgången av det första kvartalet (24,9).

"Vår förhoppning är att under 2023 säkerställa finansiering av bolagets fortsatta produktutveckling av MFA-370. Blåscancer är trots nya la¨kemedelsgodka¨nnanden en sjukdom med mycket dålig prognos för patienterna. MFA-370s unika verkningsmekanism och tolererbara potentiella biverkningsprofil erbjuder ett nytt mer patientvänligt behandlingsalternativ", skriver vd Anna Sjöblom-Hallén i rapporten.          
        

Läs mer om Ectin Research AB