Publicerat: 2023-05-25 08:29:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Wicket Gaming AB: EBITDA-RESULTAT -2,3 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Wicket Gaming redovisar ett ebitda-resultat på -2,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2023. Rörelseresultatet (ebit) blev -4,9 miljoner kronor och nettoomsättningen uppgick till 4,6 miljoner kronor.

Bolaget redovisar inga jämförelsetal för koncernen för kvartalet.

"Värt att notera i denna Q1-rapport är att vi i samband med företrädesemissionen tagit en del kostnader av engångskaraktär samt årlig karaktär. Vidare har de stora utvecklingskostnaderna för både Cricket Manager och King Royale tagits. Även här ingår i resultatet vissa kostnader som är av engångskaraktär. Såväl utvecklingskostnader som finansiella kostnader förväntas därför minska i år jämfört med 2022. Minskningen av våra utvecklingskostnader är naturlig då spelen närmar sig monetariseringsfasen", skriver vd Eric De Basso.          
        

Läs mer om Wicket Gaming AB