Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-16 13:51:26

Sjöstrand Coffee Int AB: Omsättning för koncernen Sjöstrand Coffee Int AB mars 2021

Sjöstrand Coffee Concept fortsätter att öka starkt försäljningsmässigt och omsättningen uppgår under mars till en miljon sexhundratusen SEK (0,5 MSEK i mars 2020) vilket är en ökning med 207% gentemot föregående år. Bolagets fokus på att förbättra marginalstrukturen börjar ge ett tydligt resultat med en kontinuerlig förbättring av bruttovinstmarginalen som under mars månad uppgick till 40,5%.

Under mars ingick Sjöstrand ett samarbetsavtal med norska Home Brands som levererar till stora retailkedjor såsom Kitch'n och Tilbords med ett butiksnätverk med över 200 butiker och en betydande e-handel. Försäljningsstart i dessa butiker sker under april och i och med detta har Sjöstrand snabbt byggt en substantiell närvaro på den norska marknaden.

På grund av den rådande pandemin och den nyligen tillstötta incidenten i Suezkanalen är den globala fraktsituationen mycket utmanande. Sjöstrand har arbetat intensivt med att säkra produktionen samt godshemtagning från Kina och har säkrat produktion och leveranser för Q2 och arbetar nu med att säkra motsvarande för Q3. Detta har dock inneburit ökade hemtagningskostnader under Q1, vilket belastar det första kvartalets resultat. Det råder även viss turbulens för leveranser inom Europa. Till UK råder just nu leveransstopp pga överbelastning i brittiska hamnar till följd av nya regelverk i samband med Brexit. Även här har Sjöstrand under Q1 och första delen av Q2 lyckats hitta lösningar tillsammans med fraktbolagen och arbetar tillsammans med kunderna i UK för att säkra leveranser under det resterande året. 

KONCERN
MARS TSEK 2021 2020 ACK JAN_MARS 2021 2020
Omsättning 1 659 541 Omsättning 3 981 1 351
Resultat 0 -298 Resultat -183 -484
MODERBOLAG
MARS TSEK 2021 2020 ACK JAN_MARS 2021 2020
Omsättning 0 0 Omsättning 0 0
Resultat -134 -90 Resultat -150 -231

Dessa siffror är ej granskade av bolagets revisor

Cecilia Hjertzell
VD och Koncernchef, Sjöstrand Coffee Int AB
cecilia.hjertzell@sjostrandcoffee.com
+46 733 83 33 89 

Sjöstrand Coffee Concept producerar och säljer kaffemaskiner och kaffekapslar till en rad marknader i Europa via detaljhandel, webshop och Amazon. Företaget innehar designpatent för den egenutvecklade kapselmaskinen. Sjöstrand Coffee Int AB är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sjöstrand Coffee Int AB

Prenumeration