Hem

Reports

Publicerat: 2021-04-29 15:30:15

Sjöstrand Coffee Int AB: Rättelse: Delårsrapport 1 2021: Kraftigt ökad omsättning (+189%)

I föregående utskick angavs felaktigt föregående års rörelseresultat till -1 861 TSEK. Korrekt är -484 TSEK.

FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖRSTA KVARTALET 202

Totala intäkter uppgick till 3 982 TSEK (1 377 TSEK)

Rörelseresultatet uppgick till -342 TSEK (-484 TSEK)

Periodens resultat uppgick till -343 TSEK (-484 TSEK)

Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03)

 

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖRSTA KVARTALET 2021

Totala intäkter uppgick till 24 TSEK (7 TSEK)

Rörelseresultatet uppgick till -420 TSEK (-357 TSEK)

Periodens resultat uppgick till -420 TSEK (-350 TSEK)

Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,02)

 

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2020-03-31, 25 228 998 stycken aktier. Varav 800 000 av serie A och 24 428 998 stycken av serie B.
 

KOMMANDE RAPPORTERDelårsrapport 2021-08-26
Delårsrapport 2021-10-28
Årsrapport 2022-02-15


Väsentliga händelser januari – mars 2021

  • Under det första kvartalet 2021 så har bolaget ökat omsättningen till 3 982 TSEK (1 377 TSEK Q1 2020) vilket är en omsättningsökning med hela 189% gentemot det första kvartalet 2020. Resultatet för perioden är -343 TSEK.

  • Bolaget har signerat ett agentavtal med det franska bolaget GLOP STUDIO. Glop Studio är baserade i Paris och är säljagent för ett flertal internationella varumärken med högklassiga produkter inom hemmasegmentet såsom Stelton, Carl Mertens och Roy Kirkham. Pascal Glorieux, är grundare av GLOP STUDIO och har över 25 års internationell försäljningserfarenhet av produkter inom kökssegmentet. Som en del av etableringen på den franska marknaden så har Sjöstrand Bolaget lanserat en fransk webbshop för direktförsäljning.

  • Sjöstrand inledde i mars ett partnerskap med Nordiska Galleriet som erbjuder Sjöstrands produkter i sina butiker och onlinehandel fr o m mars 2021 och som redan lagt påfyllnadsorder under april.

  • Sjöstrand ingick ett samarbetsavtal med Kafeterija&Love&Brands, Serbiens största kafékedja med ca 40 kaféer i Serbien samt egen webshop. Avtalet ger Kafeterija&Love&Brands exklusivitet att representera Sjöstrand Coffe Concept i Serbien. I samband med att avtalet tecknades lades en första order från Kafeterija&Love&Brands till ett värde av drygt 200 000 SEK.

  • H&M har förlängt avtalet kring försäljning av Sjöstrands produkter i 15 H&M Home Concept Stores i 7 länder och har även utökat produktsortimentet med Sjöstrands mjölkskummare.

  • Sjöstrand ingick ett samarbetsavtal tillsammans med Home Brands för den norska marknaden. Home Brands designar och utvecklar kvalitetsprodukter i alla kategorier för köket och är dessutom den marknadsledande distributören av varumärken som Smeg, Alessi, JosephJoseph, Victorinox, Les Artistes, Tramontina, Zwiesel, Swedish Tonic, Zyliss, Brabantia m.fl. Genom samarbetet får Sjöstrand en substanstiell distribution på den norska marknaden, bl a till retailkedjor såsom Kitch'n och Tilbords, som tillsammans har ett butiksnätverk med över 200 butiker och en betydande e- handel där samtliga kommer att ta in Sjöstrand Coffee Concept i sitt sortiment under våren 2021.

  • John Ekeberg tillträdde i februari som Head of Sales och Elin Amberg i mars, som Head of Online and Digital Business Transformation. John och Elin kommer att utgöra Sjöstrands ledningsgrupp tillsammans med VD Cecilia Hjertzell.

  • Bolaget har fortsatt fokus på kvalitetsutveckling och har anlitat en kvalitetskontrollant som finns på plats i Shenzhen för att säkerställa kvaliteten genom hela produktionsprocessen för bolagets espressomaskin.

  • Bolaget har etablerat en ny lagerlösning i Falun inkl. nytt fraktavtal. Lagret i Falun utgör huvudlager för samtliga marknader i Europa. Sjöstrand har även ett lager i Berlin som servar marknaden DACH- IT.

 

VD:s kommentarer

Sjöstrand har haft ett starkt första kvartal 2021 med en omsättningsökning på 189% gentemot samma period föregående år. Omsättningen landar på knappt 4 MSEK, att jämföra med 1,3 MSEK för motsvarande period föregående år och vi fortsätter att se en förbättrad marginalstruktur.

Vi har satt en ambitiös tillväxt för 2021 med målsättning att nå en omsättning på dryga 30 MSEK och ett resultat på 1,3 MSEK och där den främsta tillväxten beräknas ske i DACH-IT, FR, NL och UK som alla är stora kapselkaffemarknader. Det är därför glädjande att se att vi lyckas med ett starkt första kvartal som överträffar budget både till omsättning och resultat. John Ekeberg började som Head of Sales i februari och har på kort tid tecknat ett flertal samarbetsavtal med en rad starka återförsäljare i Europa.

Under slutet av det första kvartalet tecknades ett samarbetsavtal med norska Home Brands som redan lagt ordrar till ett värde av knappt 4 MSEK för varor som kommer att levereras under Q2 och början av Q3. Detta innebär en starkare etablering i Norge än budgeterat och som innebär att Sjöstrand snabbt bygger en substantiell närvaro på den norska marknaden och planen är att under det andra kvartalet lansera en norsk webshop.

Marknaden DACH-IT har varit starkt påverkad av nedstängningar i dessa marknader, vilket hämmat försäljningen. Nu kommer dock signaler om att dessa marknader kommer att börja öppna upp inom en snar framtid.

Vår starka tillväxt har utmanats av den rådande pandemin där de globala transporterna drabbats av fördröjningar vid godsankomst till följd av nedstängning i bl a Nederländerna. Det har resulterat i kraftiga prisökningar som varit svåra att försäkra sig emot i och med att rederierna inte fastställt priser för transporter bokade i förväg, samt extra påslag för tomma fraktcontainers till Kina. Det har även resulterat i komponentbrist och förlängda produktionstider i Kina. För det första och andra kvartalet har vi kunnat säkra leveranser och frakthemtagning samt har nu säkrat produktionsplanen för det resterande året. Vi har även säkrat upp kaffeproduktionen för det resterande året för att kunna säkerställa tillgången på ekologiskt och Fairtradecertifierat kaffe.

Den starka tillväxten i retailsegmentet har till viss del hämmat vår egen onlineförsäljning, då vi haft svårt att säkerställa kontinuerlig produkttillgång under vissa veckor i den egna webbutiken. Vi har därför uppdaterat våra processer för lagerhållning för att säkerställa varutillgången till den egna onlineförsäljningen. I början av mars började Elin Amberg som e-commerce manager på Sjöstrand med ansvar att driva den fortsatta tillväxten i webshop och på Amazon. Under perioden så lanserades en fransk webshop, vilket innebär att Sjöstrand nu har egna webshopar på samtliga tillväxtmarknader.
 


Denna information är sådan som Sjöstrand Coffee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-29 15:30 CET.

Cecilia Hjertzell
VD och Koncernchef, Sjöstrand Coffee Int AB
cecilia.hjertzell@sjostrandcoffee.com
+46 733 83 33 89 

Sjöstrand Coffee Concept producerar och säljer kaffemaskiner och kaffekapslar till en rad marknader i Europa via detaljhandel, webshop och Amazon. Företaget innehar designpatent för den egenutvecklade kapselmaskinen. Sjöstrand Coffee Int AB är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sjöstrand Coffee Int AB

Prenumeration