Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-30 10:22:56

SelectImmune Pharma AB (publ): SelectImmune Pharma har erhållit godkännande för Fas II studie från tyska läkemedelsmyndigheten

SelectImmune Pharma är beredda att inleda den kliniska studie som kommer att omfatta patienter med återkommande akut cystit. Behandlingen avser immunterapi med en IL-1 receptor blockare, som verkar genom att hämma det skadliga immunsvaret mot infektionen och att accelerera avdödningen av bakterier. 

Bolaget har tecknat avtal med en världsledande opinionsbildare inom området och studien kommer att genomföras i Giessen, Tyskland. Studien syftar till att undersöka om behandling av akuta cystiter med en Interleukin1-receptor-blockare har god effekt jämfört med konventionell antibiotikabehandling.

Det förberedande arbetet inför studien har till viss del försenats på grund av covid-19-pandemin, där den aktuella kliniken tvingats till omprioriteringar. De myndighetstillstånd som krävs har tagit längre tid än beräknat.

”Vi ser fram emot att samarbeta med de tyska kollegorna som har stor erfarenhet av kliniska studier inom detta område”, säger Gabriela Godaly, Chief Medical Officer, SelectImmune Pharma.

Vi ser fram emot att få svar på viktiga frågor i denna studie som avser ett mycket stort indikationsområde’’, säger Ann Gidner, VD, SelectImmune Pharma.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Ann Gidner

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 768 17 14 14

E-post: ann.gidner@selectImmune.com

 

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immun-systemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Bakteriella infektioner drabbar stora delar av befolkningen och blir allt svårare att behandla på grund av ökande antibiotikaresistens. SelectImmune Pharma utvecklar immunterapier som kan komplettera eller ersätta antibiotika. Urinvägsinfektioner (UVI) är en av världens vanligaste infektionssjukdomar som drabbar ca 150 miljoner personer varje år. Behovet av alternativa behandlingar mot bakteriella infektioner är idag mycket stort liksom potentiella marknader.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)

Prenumeration