Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-18 11:52:15

Transferator AB: Årsredovisning 2020

Transferator ABs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänlig på Bolagets hemsida samt enligt de regler som följer av ABL.

Årsstämma avhålles genom poströstning den 10 juni 2021.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB

Prenumeration