Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-20 14:09:19

EasyFill AB: Rättelse - EasyFill AB (Publ) emitterar ett konvertibelt lån på 10 MSEK

EasyFill-koncernen, har beslutat att emittera ett konvertibellån på 10 MSEK.
Rättelsen består av löptiden datum (29 juni 2022, inte 30e juni som meddelats, samt stavfel i förkortningen VWAP (Value Weighted Average Price) inte VYAP.

För att säkerställa likviditetsbehovet har Bolaget beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020, att emittera ett konvertibelt lån på 10 MSEK till följande parter: Niclas Löwgren (1 MSEK), Danny Asmar (4,5 MSEK) och Tommy Ure (4,5 MSEK) till marknadsmässiga villkor. Löptid till 29 juni 2022, ränta 1% per månad, konvertering till 20 dagars VWAP fr o m den 1 oktober 2021.

Som tidigare meddelats har Bolaget lyft ett kortfristigt lån om 2,25 MSEK som gått till lösen av Inlandsinnovations konvertibla lån om 4,5 MSEK, vilket leder till en bokförd vinst om 2,25 MSEK i Q2.

Parallellt drivet Bolaget vidare fortsatta kostnadsbesparingar och har identifierat ytterligare områden som kan effektiviseras. Viss effekt av det märks redan under Q2 medan full effekt nås från Q3.

Kommentar av tf VD Jens Lidén
”Det är inte roligt att presentera ett PM där vi går ut och meddelar att vi haft ett ansträngande kvartal. Två av våra affärsområden hade ett tufft 1a kvartal och AO för hyllsystem har inte kunnat kompensera för detta tapp. Utvecklingen i april och maj ser dock bättre ut och både Ebeco och Enjoy har gjort en rejäl återhämtning.

Det är däremot positivt att vi nu agerat tidigt, initierat kostnadsbesparingar och säkrat finansiering för året och att vi därför nu har arbetsro och tid att genomföra det planerade åtgärdspaketet där vi tittar på varje alternativ. En omstart där vi tar ett, eller ett par, steg tillbaka och tar ny sats för att bygga ett stabilt bolag från grunden.

Vi har även smugit igång med nya försäljningsstrategiska idéer och riktningar som, om det lyckas i större skala, ändrar förutsättningarna för hela bolaget. Vi har utarbetat en affärsmodell där vi erbjuder hyllösningarna som en tjänst, vilket på prov visat sig väckt stort intresse från potentiella kunder. Jag hoppas kunna berätta mer om detta på årsstämman den 27 maj.

Välkommen då!”


Denna information är sådan som EasyFill är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-20 14:09 CET.

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD/Marknadschef                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.


EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EasyFill AB

Prenumeration