Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-24 15:31:57

Backaheden Fastighets AB: Backaheden Fastighets AB delårsrapport januari – mars 2021

Perioden januari – mars 2021

  • Hyresintäkterna uppgick till 9 187 tkr
  • Driftnettot uppgick till 7 901 tkr, resulterande i en överskottsgrad på 77,77 procent
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 212 tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 4 064 tkr motsvarande 1,27 kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -32 881 tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 768 969 tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,64 och belåningsgraden till 59,69 procent
  • EPRA NRV uppgick till 106,42 kr per aktie

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Backaheden Fastighets AB  är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2021.

För mer information gällande Backaheden Fastighets AB, vänligen besök www.backaheden.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@backaheden.se

Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

johan.askogh@paretosec.com

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB har sedan december 2020 ägt och förvaltat logistikfastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka. Största hyresgäst är Santa Maria som representerar cirka 82% av hyresintäkterna. Santa Maria är Europas största smaksättningsföretag med drygt 900 anställda och bolaget är en del av den familjeägda finska livsmedelskoncernen Paulig Group. Övriga hyresgäster inkluderar bland annat Region Halland, Kungsbacka Kommun och Erikshjälpen. Fastigheten omfattar totalt cirka 45 500 kvadratmeter uthyrningsbar area och har ett strategiskt geografiskt läge med närhet till Göteborgs hamn och motorvägsnätet.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Backaheden Fastighets AB

Prenumeration