Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-18 09:00:19

Spotlight: Wicket Gaming AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Wicket Gaming AB ("Bolaget") har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget grundades 2015 och är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar och distribuerar så kallade free-to-play-spel ("F2P") inom sportgenren för mobila enheter.

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015 vars affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen.

Eric De Basso, VD för Wicket Gaming AB, kommenterar

Vi ser med glädje fram emot att noteras på Spotlight Stock Market. Noteringen är en viktig milstolpe i vår ambition att lansera vår första titel, mobilspelet Cricket Manager, på den globala marknaden. 

Erbjudandet

Teckningstiden i bolagets kommande nyemission av aktier om ca 19,1 MSEK inleds den 21 juni 2021 och avslutas den 5 juli 2021. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om ca 14,75 MSEK av nyemissionen genom teckningsåtaganden motsvarande cirka 77,3 procent av erbjudandet. Erbjudandet omfattar högst 2 726 338 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs Wicket totalt ca 19,1 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 1,5 MSEK. Lägsta gränsen för emissionen uppgår till 13,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 71 procent av erbjudandet. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att tilldela upp till ytterligare 300 000 aktier motsvarande en emissionslikvid om 2,1 MSEK genom en så kallad övertilldelningsoption.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera färdigställandet av den första titeln, Cricket Manager, inför den stundande globala lanseringen, marknadsföring i form av användaranskaffning och marknadsföringsmaterial samt operativa kostnader.

Notering på Spotlight Stock Market

Wicket Gaming AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 71 procent av emissionen (motsvarande 13,5 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Information om aktien

Kortnamn: WIG

ISIN: SE0015811377

Teckningskurs: 7 SEK per aktie

Första dag för handel: Första dag för handel beräknas bli den 22 juli 2021.

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Nordberg

Head of Listing, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Wicket Gaming AB

Prenumeration