Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-18 11:59:50

Transferator AB: ELKAB Studios AB har idag hållit årsstämma

Transferator Ventures AB, ett helägt dotterbolag till Transferator AB, äger 11,7 % av ELK Studios AB (”ELKAB”).

ELKAB avhöll idag sin årsstämma i Stockholm. På årsstämman framkom att ELKAB  fortsatt sin tillväxt i intäkter år 2020 medan årets resultat blev i princip i linje med föregående år. Bolaget beslutade på årsstämman om en utdelning om 20 Mkr (fg år 11,8 Mkr) . För Transferator Ventures AB innebär det en utbetalning om cirka 2,3 Mkr.

På stämman presenterades finansiell sammanfattning, ELK Studios AB (TKR)

                                2020               2019
Total intäkter       148 058          117 750
Årets resultat   43 969          41 483
Soliditet (%)        85,0               80,0


 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB

Prenumeration